ĐỒNG PHỤC CÔNG NHÂN

Ngành công nghiệp Việt Nam đang phát triển vượt bậc đòi hỏi năng suất lao động phải tăng do đó để bảo vệ người lao động một cách tốt nhất thì các trang thiết bị như đồng phục bảo hộ lao động phải đạt chuẩn về thiết kế lẫn chất liệu.

Đồng phục công nhân được thiết kế với những đặc trưng riêng về chất liệu sao cho bộ đồng phục phải đạt được những tiêu chuẩn của ngành nghề và môi trường mà công nhân đang làm việc.

Các chất liệu vải được đưa vào may mặc phải đảm bảo về sự thoải mái, thuận tiện khi sử dụng, độ bền cao và màu sắc phù hợp. Ngoài ra yếu tố bảo hộ phải đặt lên hàng đầu trong quá trình làm việc bởi sức khỏe và tính mạng của người lao động là quan trọng hơn hết.

BHLD

CÔNG NHÂN 01

BHLD 3

CÔNG NHÂN 02

BHLD 5

CÔNG NHÂN 03

BHLD 6

CÔNG NHÂN 04

BHLD 7

CÔNG NHÂN 05

BHLD 8

CÔNG NHÂN 06

Scroll to Top